Vybrané referenční akce

Technologie v cukrovarnictví, pivovarnictví a výrobě buničiny

» Moravskoslezské cukrovary, a.s., odštěpný závod Opava

- redukční stanice páry v kotelně Cukrovaru

- ofukovače parních kotlů včetně jejich nosné ocelové konstrukce a přívodu potrubí páry

- horizontální kondenzátní nádrže 2x 14 m³

- konstrukce kouřových klapek kotlů v kouřovodu o prúřezu 1,5 m x 1 m s pneu pohonem

- nádrž napájecí vody 40 m³

- výměníková stanice pára-voda o výkonu 630 kW včetně rozvodu a návrhu vytápění objektu cukrovaru

- instalace tlumiče hluku na střeše objektu vápenky ve výstupním potrubí parního pojišťovacího ventilu

- konstrukční úpravy tlakové části Varostroje


» Pivovar Nošovice a Ostravar

- OK rekuperátoru tepla - tř. 11 – 100 t

- uskladňovací zásobník cukru - tř. 17 – 70 m³

- doprava cukru

- čerpací stanice cukru

- rozvody dusíku v prostorách pivovaru

- chlazení kvasných tanků – výpočet a konstrukce duplikátorového chladiče nádrže


» Biocel Paskov a.s.

- olejové hospodářství turbogenerátoru TG1 a TG2

- chemické promývání výměníku – OK a zaslepení potrubí DN 1200, speciální uskladňovací vozík

- vzorkovací potrubí vysokotlaké páry na regeneračním kotli

- potrubí k promývání hořáku

- nerezové velkoobjemové vertikální zásobníky B006 a B007 (2x 100 m³)

- nerezové vyvložkování betonových technologických nádrží B 015 a B 016 (7,1 x 8,7 x 2,6 m)

- studie na dopravu strusky z regeneračního kotle na bagrovací stanici


Speciální technologie, strojní uzly a jednoúčelové mechanizmy

» Bekaert Bohumín s.r.o.

- optimalizace toku technologických vod, plně automatický chod


» KS Klima-Service, a.s.

- zkušební linka charakteristik ventilátoru včetne vizualizace procesu


» Siemens, s.r.o - Brandýs n/L, Siemens, s.r.o. - Frenštát

- potrubní rozvody dusíku a redukční stanice dusíku z odpařovací stanice celého závodu


» Elektrárna Dětmarovice, a.s.

- doprava sypkých hmot

- pneu doprava

- doprava a uskladnění popílku v silech

- instalace centrálního potrubí odvodu dešťové vody v suterénu 1. a 2. dvojbloku – DN 300 – DN 500