PospíšilíkProjekt, s.r.o.

Autorizovaná projekční kancelář v oboru Technologická zařízení staveb

Firma PospíšilíkProjekt, založena Petrem Pospíšilíkem v. r. 1994, nabízí veškeré činnosti v projekční

oblasti od sestavení zadání, technického řešení v nabídkovém řízení, studie přes dokumentaci k územnímu

a stavebnímu řízení, realizační dokumentaci, zpracování dílenské dokumentace, autorské dozory,

až po dokumentaci skutečného provedení stavby a cenové rozpočty.
Firma PospíšilíkProjekt nabízí:

• sestavení zadání budoucího projektu

• technické řešení v nabídkovém řízení

• dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení

• realizační dokumentaci

• dílenské zpracování

• autorské dozory

• dokumentaci skutečného provedení

• studie a cenové rozpočty